Spinozapremie voor Bert Weckhuysen

11. 6. 2013 | Susan

Professor Bert Weckhuysen ontvangt de NWO Spinozapremie ter waarde van 2,5 miljoen euro. Dat werd maandagmiddag 10 juni bekendgemaakt. Weckhuysen is hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse aan de Universiteit Utrecht. Hij is de jongste chemicus ooit die deze prestigieuze prijs krijgt.

Bert Weckhuysen is nog geen 45 jaar oud en nu al een gelauwerd wetenschapper, opleider en bestuurder. Hij is werkzaam in de heterogene katalyse – waarbij wordt gewerkt met een vaste stof als katalysator – en een pionier op het deelgebied van de in situ katalysator-karakterisering. Door hem en zijn groep ontwikkelde technieken, bijvoorbeeld een combinatie van elektronische, vibratie- en röntgenabsorptie-spectroscopie, hebben zich al snel bewezen en worden nu succesvol toegepast.
Op zijn naam staan meer dan 300 wetenschappelijke artikelen met ruim 9.500 citaties en een Hirsch Index van 52. Hij ontving van NWO Chemische Wetenschappen twee maal een TOP-subsidie en een Vici.
Ook buiten de academische wereld is Bert Weckhuysen een bekende. Zijn onderzoek is fundamenteel van karakter en houdt tegelijkertijd rekening met praktische toepassing. Het bedrijfsleven werkt daarom graag met hem samen. Weckhuysen ontving tot nu toe ruim 7 miljoen euro van het bedrijfsleven voor onderzoek, en heeft zeven patenten en patentaanvragen op zijn naam staan.
In 2011 was Weckhuysen als lid van het Topteam betrokken bij de totstandkoming van het Innovatiecontract voor de topsector Chemie. Hij is lid van de RegieGroep Chemie dat sindsdien het beleid voor de topsector Chemie coördineert. Sinds 2003 is hij directeur van onderzoeksschool NIOK (Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse). Ook is hij initiator en wetenschappelijk directeur van het publiek-private consortium CatchBio (CATalysis for CHemicals from BIOmass).

Weckhuysen ontving vele prijzen en erkenningen, waaronder in 2012 een ERC Advanced Grant en de International Catalysis Award van de International Association of Catalysis Societies (IACS). In 2011 trad hij toe tot de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en in 2012 werd hij benoemd tot de eerste faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Nieuws Universiteit Utrecht