Van Santen fellow of the American NAE

26. 5. 2008 | admin

Prof. Rutger van Santen from the Technical University of Eindhoven (TUE) has been appointed as fellow of the American National Academy of Engeneering (NAE). More information in Dutch. Daarmee bevindt hij zich in het selecte gezelschap van slechts 194 niet-Amerikaanse leden van deze academie. Van Santen is pas de vierde Nederlander in de NAE.De NAE kent Van Santen het lidmaatschap toe voor zijn pionierswerk op het gebied van reactiemechanismen in heterogene katalyse. Belangrijke reacties die hij bestudeerde, zijn onder meer de omzetting van koolwaterstoffen met vaste zuren en selectieve oxidatie van olefinen. Beide reacties zijn van belang voor de petrochemische industrie.

De benoeming hoort tot de hoogste onderscheidingen die een ingenieur ten deel kunnen vallen. Van de drie Nederlandse TU’s zijn nu slechts vier wetenschappers fellow van de NAE. Twee daarvan zijn aan de TU/e verbonden: prof.dr.ir. Rik Huiskes, hoogleraar bij Biomedische Technologie, en prof.dr. Rutger van Santen, hoogleraar bij Scheikundige Technologie.

Van Santen was van september 2001 tot april 2005 rector magnificus van de TU/e. Hij werd in 2005 door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen benoemd tot KNAW-hoogleraar. In 1997 ontving hij van onderzoeksorganisatie NWO de Spinozapremie, de hoogste Nederlandse onderscheiding voor wetenschappers.

Bron: www. w3.tue.nl