Professor Hans Niemantsverdriet krijgt eretitel van Cardiff University

17. 5. 2013 | Susan

Prof.dr. Hans Niemantsverdriet (TU/e) krijgt eretitel van Cardiff University voor verdiensten.
Hans Niemantsverdriet, hoogleraar Fysische Chemie van Oppervlakken aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), is afgelopen maand door de Cardiff University (Verenigd Koninkrijk) benoemd tot ‘honorary distinguished professor’. Hij krijgt deze eretitel voor zijn uitzonderlijke bijdragen aan het vakgebied van de katalyse.

De benoeming geeft Hans Niemantsverdriet het recht om mee te doen aan researchprojecten van Cardiff University of die zelf op te zetten. De aanstelling is voor een periode van vijf jaar en kan met wederzijds goedvinden worden verlengd. De hoogleraar, die in Eindhoven werkt in de faculteit Scheikundige Technologie, laat weten “erg blij” te zijn met de benoeming. “Het Cardiff Catalysis Institute aan Cardiff University, onder leiding van professor Graham Hutchings, is een van de leidende katalysecentra in de wereld.”  

Hans Niemantsverdriet is in Eindhoven ook de Dean van de Graduate School. Deze ’school’ brengt al het post-bacheloronderwijs van de TU/e goed afgestemd bijeen, waaronder de masteropleidingen (MSc), de promotietrajecten (PhD) en de ontwerpersopleidingen (PDEng). De Graduate School moet binnen 1 à 2 jaar gereed zijn.