Mevrouw dr. E. Bouwman per 1 april 2010 hoogleraar UL

9. 4. 2010 | Susan

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft besloten om mevrouw dr. E. Bouwman (Lies) per 1 april 2010 te benoemen tot hoogleraar “Anorganische Chemie’ bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.