Drie CHIPP’s in de C1-katalyse toegekend

20. 5. 2014 | Susan

NIOK heeft uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (NCI) drie CHIPP-projecten op het gebied van C1-katalyse toegekend gekregen. Elk project berust op een samenwerking tussen twee NIOK-onderzoeksgroepen en één industriële partner. Het totale budget voor de drie projecten bedraagt € 1,7 miljoen waarvoor zes onderzoekers aan de slag zullen gaan. De projecten worden voor 50% door de industriële partners gefinancierd.


- De ideale grootte van nikkel deeltjes in katalysatoren: atomen, clusters of deeltje
Prof. Dr. Ir. E.J.M. Hensen (TU/e), Prof. Dr. Ir. B.M. Weckhuysen (UU) en BASF

- Van aardgas naar benzeen – nieuwe reactoren, nieuwe katalysatoren
Prof. dr. ir. E.J.M. Hensen (TU/e), Prof. dr. ir. F. Kapteijn (TUD) en SABIC

- Van aardgas naar plastic; een oude droom bereikbaar met nieuwe techniek?
Prof.dr.ir. L. Lefferts (UT), DIFFER en Sasol South Africa

Gekoppeld aan bovengenoemde CHIPP’s verwacht NWO-CW binnenkort een call for proposals te lanceren eveneens op het gebied van C1 katalyse. Het betreft een Programmatische Technology Area met financiering vanuit het Fonds NCI en de drie bedrijven die bij bovengenoemde CHIPP’s zijn betrokken: BASF, SABIC en Sasol. Details over de call en indieningsvoorwaarden zullen worden gepubliceerd op de NWO-website (www.nwo.nl).

Voor meer info graag verwijzen naar:
http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2014/cw/drie-chipps-in-de-c1-katalyse.html