Cum laude voor chemische fabriek van de toekomst

17. 12. 2015 | Susan

Iris Vural Gürsel van de TU/e-faculteit Scheikundige Technologie promoveerde maandag cum laude op haar proefschrift ‘The Chemical Plant of Tomorrow and the Future’. Hierin beschrijft ze een concept voor de chemische fabriek van de toekomst.

Vural Gürsal werkte in haar promotieonderzoek concepten uit om de chemische industrie op het gebied van flow chemistry op termijn duurzamer en kostenefficiënter te maken. Het ging hierbij om de onderzoekstak bekend als process-design intensification, waarbij simpel gezegd een beweging gaande is van grote reactorvaten naar kleine microreactoren.

Het idee voor deze ‘chemische fabriek van de toekomst’ komt van haar begeleider prof.dr. Volker Hessel, die in 2011 een ERC Advanced Grant kreeg, waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd. Destijds was process-design intensification nog relatief onbekend. Volgens Hessel (links op de foto) gaf het werk van Vural Gürsal het vakgebied een innovatieve en sterke impuls, door een groot aantal case-studies uit te werken en te analyseren. Haar werk leidde onder meer tot een groot aantal aanvragen voor keynote-lezingen in de chemiegemeenschap, tot het oprichten van een nieuwe subonderzoeksgroep en een uitnodiging om een boek over het onderwerp te schrijven.

Vural Gürsel (1986, Turkije) studeerde Chemical Engineering aan de Bogazici University in Istanbul, Turkije. In 2011 begon ze haar promotie-onderzoek aan de TU/e binnen de onderzoeksgroep Micro Flow Chemistry & Process Technology, onder begeleiding van Volker Hessel. Haar onderzoek leverde tot dusverre twaalf wetenschappelijke publicaties op en vijftien voordrachten op wetenschappelijke congressen.

Bron: Persteam TU/