AIO-positie Graduate Programma NWO bij HRSMC

26. 10. 2017 | Susan

David Klein wordt per 1 december 2017 als aio aangesteld op het topic: “Unidirectional electron transfer across lipid bilayers for artificial water splitting using transmembrane peptide-photosensitizer conjugates and liposomes” onder leiding van dr. S. Bonnet (HRSMC). De HRSMC heeft dit -door de student zelf geschreven- onderzoek beloond met een aio-positie, gefinancierd vanuit het Graduate Programma van NWO.