18 September 2015

24. 6. 2015 | Susan

Soraya Sluijter
“Multidentate Di-N-Heterocyclic Carbene Ligands for Transition Metal Catalyzed Hydrogenation Reactions”
Promotor: Prof.dr. C.J. Elsevier; co-promotor dr.ir. J.I. van der Vlugt (University of Amsterdam)